Welke verzekering is noodzaak?

Als Fietswinkeleigenaar heeft u het druk genoeg met ondernemen. Verzekeringen zijn dan ook vaak een noodzakelijk kwaad. U heeft het nodig, maar alle tijd die u er aan besteed is eigenlijk verloren tijd. In een reeks van artikelen wil fietsenwinkelverzekering.nl u dan ook aangeven welke verzekeringen echt noodzaak zijn en welke verzekering meer als luxe beschouwd kunnen worden. Vandaag de gebouwenverzekering en de inventaris- en goederenverzekering.

Verzekeringen zijn nodig, maar zijn ook een kostenpost!

In de afweging die u maakt om wel of niet een verzekering te nemen, spelen kosten natuurlijk altijd een grote rol. Voor verzekeringen geldt dat u zich de vraag moet stellen, hoeveel pijn zou het mij doen als ik als gevolg van bijvoorbeeld een brand hetgeen waar de verzekering dekking voor biedt, zelf zou moeten betalen. Indien dit niet of nauwelijks pijn doet, is een verzekering overbodig. Indien u door de schade de kans loopt dat u uw fietsenwinkel niet kan voortzetten. Dan is de verzekering absolute noodzaak.

Meest gekozen en benodigde verzekeringen.

De volgende verzekeringen worden het meest gekozen door Fietsenwinkel eigenaars. Wij zullen vervolgens per verzekering de nut en noodzaak bespreken.

Gebouwenverzekering

Indien u eigenaar bent van het gebouw waarin uw fietsenwinkel is gevestigd, dan is deze verzekering noodzaak. Zeker als u uw fietsenwinkel gefinancierd heeft met een hypotheek. In zo’n geval is de gebouwenverzekering zelfs verplicht gesteld door de financier van uw hypotheek. Heeft u echter geen hypotheek, dan is het nog steeds aan te raden een gebouwenverzekering te nemen. Immers voor verzekeren geldt dat u zich iedere keer moet afvragen of u bij een totaal verlies in staat bent het gebouw zonder (financiĆ«le) problemen weer in de oude ere kunt herstellen. In veel gevallen zal dat niet gelden. Dus als eigenaar van het gebouw waarin uw fietsenwinkel is gevestigd, is de gebouwenverzekering absoluut nodig.

Inventaris- en goederen verzekering

Voor de inventaris- en goederen verzekering geldt dezelfde afweging als voor de gebouwenverzekering. U weet welke investering u moet doen om uw gehele fietsenwinkel weer te vullen met de stellages, toonbanken, werkbanken en alle andere spullen die u nodig heeft om uw fietsenwinkel te runnen. Daarnaast weet u wat de fietsen kosten, die u te koop aan biedt. Kunt u in geval van schade, zonder meer uw gehele winkel weer vullen? Indien dit niet het geval is, is een inventaris- en goederenverzekering nodig.