Fietswinkelverzekering.nl 100% onafhankelijk

Fietswinkelverzekering.nl is een 100% onafhankelijk intermediair. Dit betekent dat wij u een absoluut objectief advies kunnen geven of via online een goed onderzocht execution-only product bieden. Aangezien wij vooral actief willen zijn in de bediening van onze klanten, hebben wij de administratie uitbesteed aan Berkelstaete Assuradeuren.

Berkelstaete verzorgt voor ons de opmaak van de polissen en de afwikkeling van schaden. Zij verzorgen ook de incasso van de nota’s. Op uw afschrift ziet u dan ook de naam van Berkelstaete Assuradeuren verschijnen. Uiteraard houden wij zelf de regie. Wij controleren uw bescheiden en zorgen dat de nota’s kloppen. Bij schade zullen wij u persoonlijk begeleiden, waarbij de afwikkeling wordt gedaan door Berkelstaete Assuradeuren. Wij zijn in alle gevallen uw vaste aanspreekpunt.

 

Uitbesteed aan Berkelstaete Assuradeuren

Berkelstaete Assuradeuren is een gevolmachtigd intermediair. Dit betekent dat zij namens verzekeraars de polisadministratie en de schadebehandeling mogen doen. Berkelstaete heeft volmacht van 17 verzekeraars. Hetgeen betekent dat zij het beste van 17 werelden kan verenigen. Het product wat fietsenwinkelverzekering voor u heeft ontwikkeld, kent dan ook een aantal extra’s speciaal voor fietsenwinkels. Dit is mogelijk omdat we via Berkelstaete werken en het daardoor voor verzekeraars mogelijks is af te wijken van hun standaard product. Zo weet een schadebehandelaar bij Berkelstaete dat buitengestalde fietsen (mits op slot) ook gedekt zijn onder een polis van fietsenwinkelverzekering.nl.

Meer informatie over het volmachtbedrijf kunt u vinden in deze brochure.

Meer informatie over Berkelstaete Assuradeuren vindt u  op haar website.

Vanwege haar extra mogelijkheden en de daaruit voortvloeiende volledige focus van fietswinkelverzekering.nl op haar klant, hebben wij graag de werkzaamheden aan Berkelstaete Assuradeuren uitbesteed.

Thoma Groep

Berkelstaete Assuradeuren is een dochter van de Thoma Groep. Thoma is een van de 50 grootste intermediairs in Nederland en reeds 60 jaar actief in de financiële dienstverlening. Daarmee is zij een betrouwbare en solide partij gebleken waar fietswinkelverzekering.nl graag zaken mee doet.

Meer informatie over Thoma vindt u  op haar website.