Execution Only

Sluit u via onze website een verzekering af, dan is er geen sprake van advies: dit heet Execution-Only. Wij bieden u standaard een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie, waarvan wij inschatten, dat deze goed is voor u.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.  Twijfelt u over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het online afsluiten van een verzekering.

 

Hoe werkt het afsluiten van een verzekering:

  • U maakt op onze website een berekening door uw postcode, huisnummer en aantal medewekers in te geven;
  • Ons systeem berekent uw premies;
  • U kiest de producten / het product dat u wenst af te sluiten;
  • U vult alle vragen in en de verzekeringsmaatschappij gaat dan uw aanvraag beoordelen;
  • Mocht de aanvraag worden geaccepteerd dan krijgt u daar per e-mail bericht van;
  • Wanneer de aanvraag akkoord is ontvangt u per e-mail een bevestiging en de polis.
  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de polis heeft u de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden de verzekering per de ingangsdatum nietig te verklaren.