Overige Verzekeringen

Goed Werkgeversschap Verzekeringen

Uw medewerkers zijn samen met u de kracht van uw bedrijf. U wilt daarom goed voor ze zorgen. Daarnaast vraagt de wetgever steeds meer van u als het gaat om de verzorging van uw medewerkers. Goed Werkgeversschap is dan een van de verzekeringen die u niet wilt missen.

Als uw medewerker betrokken raakt bij een ongeval zijn u en uw medewerkers met deze verzekering verzekerd tegen de financiële risico’s van een ongeval. Het maakt niet uit of het een vaste medewerker of een uitzendkracht, stagiaire, vrijwilliger.

Ook de plaats van het ongeval maakt niet uit: op het werk of thuis. Of als uw medewerker op weg naar zijn werk betrokken raakt bij een ongeval. Ook de schade aan zijn auto, die niet elders verzekerd is, valt dan onder deze verzekeringsdekking.

U kunt de Goed Werkgeverschap­verzekering alleen afsluiten als u ook een aansprakelijkheids­verzekering bij ons heeft.

Elektronica

Met de elektronica­verzekering verzekert u de schade aan onder meer uw computers, kassasystemen, laptops, beamers, en kopieer­machines. Ook bent u verzekerd voor de extra kosten die u maakt als de apparatuur niet werkt door schade. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor overwerken, het inhuren van personeel of huren van andere apparatuur.

Geld

Met de geld­verzekering verzekert u uw geld tot een bedrag van € 5.000 (als hoger maximum dan op de reguliere dekking in de gebouwen, inventaris en goederen verzekering van € 2.500). Daarnaast bent u verzekerd tegen fraude. Uw geld is met deze verzekering niet alleen in uw fietsenwinkel verzekerd, maar ook daar buiten.

Transport

De transportverzekering vergoedt de verzekerde schade aan uw goederen tijdens transport. Bezorgt u bijvoorbeeld een fiets bij een klant en gaat daarbij iets mis, dan dekt deze verzekering de schade.

Reconstructie

Hebt u brand- of waterschade? Dan is de kans groot dat ook (een deel van) uw bedrijfsadministratie verloren gaat. De Reconstructiekostenverzekering dekt de kosten die u maakt om uw administratie weer te herstellen.

Collectieve Ongevallen

Heeft u niet gekozen voor de Goed Werkgeversschapsverzekering, of wilt u uw medewerkers in geval van een ongeval extra goed verzorgen, kies dan voor deze verzekering.

U en uw werknemers (of diens nabestaanden) krijgen een uitkering van € 100.000 in geval van overlijden of € 200.000 in geval van blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Milieuschade

Met een milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor schade door vervuiling van het terrein waarop uw fietsenwinkel staat. Ook bent u verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor milieuschade die door uw schuld is ontstaan.

Hier vindt u de exacte polisvoorwaarden.

Hier vindt u de verzekeringskaart, die een beknopte samenvatting van de polisvoorwaarden toont.

 

 

.