Actievoorwaarden Sonos-Play: 1-speaker

 

Algemeen

Gratis Sonos-Play:1 speaker bij tenminste 3 verzekeringen van fietswinkelverzekering.nl

Hoe werkt het?

Om voor deze actie in aanmerking te komen zijn een paar dingen belangrijk. We zetten het even op een rij.

 • Actieperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 juni
 • Sluit tijdens de actieperiode online op fietswinkelverzekering.nl tenminste 3 schadeverzekeringen voor uw fietsenwinkel.
 • Heeft de verzekeraar u geaccepteerd? Dan ontvangt u binnen 2 weken na de eerste succesvolle incasso een Sonos Play:1 Helemaal Gratis.

Voorwaarden

 • De actie is exclusief voor fietswinkelverzekering.nl
 • U moet meerderjarig zijn en uw fietsenwinkel moet in Nederland gevestigd zijn
 • Actieperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019
 • De verzekering moet gesloten worden op fietswinkelverzekering.nl. Verzekeringen afgesloten elders zijn uitgesloten van deze actie.
 • De verzekering moet ingaan in de actieperiode
 • De 3 nieuwe verzekeringen moet tenminste 1 jaar worden aangehouden. Doet u dit niet dan bent u voor de Sonos-Play:1 alsnog de volledige aankoopwaarde van € 179 (inclusief B.T.W.) verschuldigd aan fietswinkelverzekering.nl.
 • Geeft u gegevens op (bijvoorbeeld van anderen) die niet op waarheid berusten. Of geeft u per ongeluk verkeerde informatie. Of maakt u misbruik van de actievoorwaarden of de webwinkel van fietswinkelverzekering.nl. Dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en kunnen uw verzekeringen worden beëindigd. De verzekeraar kan ook besluiten de premie of de voorwaarden aan te passen op basis van de juiste gegevens

 Tot slot 

 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met deze voorwaarden
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen van fietswinkelverzekering.nl.
 • Fietswinkelverzekering.nl is een handelsnaam van PB Assurantiën.
 • Fietswinkelverzekering.nl is intermediair van verzekeringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54938899 en gevestigd te Leeuwarden.
 • Als aanbieder van deze actie heeft fietswinkelverzekering.nl het recht de actie te beëindigen of de voorwaarden tussentijds aan te passen. De gewijzigde voorwaarden vindt u in dat geval op www.fietswinkelverzekering.nl/sonos-actie.

Fietswinkelverzekering.nl, de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere partijen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit – of op enige andere wijze verband houdt met – deze actie.