Keuren van Elektrische Installaties

Verplichting als werkgever m.b.t. uw elektrische installatie

Het keuren van uw elektrische installatie is een fikse kostenpost en daarom vervelend. Het is echter wel belangrijk en vaak noodzakelijk. Indien u als fietsenwinkeleigenaar tevens werkgever bent, bent u namelijk conform de Arbowet verplicht te zorgen “voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”  (Arbeidsomstandighedenwet 1/1/2018). Een zeer belangrijk onderdeel daarin is natuurlijk de werkplek van uw werknemers.

De wetgever is ook expliciet over het vastleggen van de beoordeling door u als werkgever van de risico’s: “Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.”

Hieronder valt ook de elektrische installaties uiteraard. Hoe klein ook de kans is, stelt u zich voor dat uw werknemer door een elektrische schok arbeidsongeschikt raakt. Uw bedrijf zal daardoor failliet kunnen gaan, als u heeft nagelaten de elektrische installaties op orde te hebben.

Verplichting als huurder m.b.t. uw elektrische installatie

Bent u een eenmanszaak? Dan heeft u geen verplichtingen richting u personeel. Bent u echter huurder van het gebouw waarin uw fietsenwinkel is gevestigd, dan is het belangrijk uw huurcontract erop na te slaan. Bij veel huurovereenkomsten zijn de “Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW” van de NVM van toepassing.

Hierin staat onder meer opgenomen:

Voor rekening van Verhuurder zijn de kosten van de hierna in artikel 11.4 weergegeven onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van Huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan het gehuurde.

Ook in het geval u dus huurder bent van uw bedrijfsgebouw is het verstanding in overleg met de verhuurder te zorgen voor een elektrische installaties die op orde is.

Verplichting voor de verzekeraar m.b.t. uw elektrische installatie?

Bent u eigenaar van uw pand en werkt u alleen, dan is er geen wettelijke verplichting voor een goedgekeurde elektrische installaties. Wel kan het zou zijn dat uw gebouwenverzekeraar dit vraagt voor de gebouwen-, inventaris en goederen en of de bedrijfsschadeverzekering. Doet u dit niet dan wordt u bij brand, dat veroorzaakt wordt door de elektrische installatie gehouden aan een eigen risico van 10% van de schade met een maximum van € 50.000. Het betreft hier dus geen verplichting, maar is natuurlijk wel raadzaam.

Conclusie

Samenvattend, concluderen wij dat we u altijd willen adviseren de elektrische installaties op orde te hebben. Ook al gaat er eerst een  investering mee gemoeid, het wettelijke kader en de mogelijke gevolgen lonen deze investering.

Klik op onderstaande links om meer informatie te verkrijgen over elektrische keuringen en offertes op te vragen.