Uitgebreidere zorg voor uw werknemer

Met de goedwerkgeverschapsverzekering geeft u uw werkgeverschap een uitgebreidere invulling

De goedwerkgeverschapsverzekering is extra zorg voor uw werknemer en in een beperkt aantal gevallen voor u. Dit betekent dan ook dat deze verzekering geen absolute must is, zoals uw aansprakelijkheidsverzekering dat wel is. Dit beschreven we in onze vorige blog. De goedwerkgeverschapsverzekering is uitgebreidere dekking op de noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Met deze verzekering biedt u uw personeel extra zekerheid. Een goed voorbeeld hiervan is schade aan de eigen auto van verzekerde tijdens het woon- werkverkeer. Stel uw medewerkers rijdt op maandagochtend naar zijn werk, maar is nog niet helemaal uitgerust van zijn werk en ziet een paaltje over het hoofd. Een vervelende deuk is het gevolg. Helaas heeft uw werknemer geen casco verzekering en zit dus nu met een flinke kostenpost. Als werkgever treft u hier natuurlijk geen enkele blaam. Toch zal de werknemer misschien het idee hebben, dat de kosten werkgerelateerd zijn. Immers zal hij kunnen redeneren, als ik niet naar mijn werk had gehoeven, was ik ook niet gebotst.

De goedwerkgeversschapsverzekering dekt (behoudens het eigen risico) dergelijke schade. Uw werknemer wordt dus schadeloos gesteld vanuit uw verzekering. Bovenstaande voorbeeld is een eenvoudig voorbeeld, maar er zijn complexere situatie waar u als werkgever niet aansprakelijk bent voor schade van uw werknemer, maar waarbij de schade welk werkgerelateerd is of kan worden gevoeld.

De goedwerkgeversschapsverzekering kent haar oorsprong uit het Arena Arrest. In dit geval werd een werkgever die installatiewerkzaamheden verricht aan de Arena (thans Johan Cruijf Arena) door de rechter (bekrachtigd door de Hoge Raad) aansprakelijke gehouden voor letsel van de bestuurder van een bestelbusje. Vier medewerkers bestuurder bij toerbuurt het busje dat hen naar de Arena bracht. Op een dag ging het mis, waarbij alle vier de medewerkers ernstig letsel opliepen. Alle inzittende, met uitzondering van de bestuurder, werden schadeloos gesteld door de verzekeraar van het busje. De bestuurder was echter niet verzekerd voor dit onheil. De rechter vond op basis van redelijkheid en billijkheid de werkgever aansprakelijk. Hij had hiervoor echter geen verzekering. Op de aansprakelijkheidsverzekering is schade veroorzaakt door motorrijtuigen uitgesloten. Vanaf dat moment boden verzekeraars dus aanvullende verzekeringen aan die dit hiaat opvingen.