Aansprakelijkheidsverzekering

verplichte verzekering voor iedere ondernemer.

In de reeks van hoe belangrijk verzekeringen zijn voor je eigen bedrijf, vandaag aandacht voor de aansprakelijkheidsverzekering. Hoewel niet wettelijk verplicht, willen wij dit wel als verplichte verzekering voor elke ondernemer duiden. Zeker voor u als fietsenwinkeleigenaar.

In de vorige reeks gaven we steeds aan, dat het belangrijk is de vraag te stellen of een schade eventueel zelf is op te vangen, zonder failliet te gaan. Dit is voor de aansprakelijkheidsverzekering nauwelijks te doen.

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt immers schade die jij of je medewerker toebrengt aan een derden. Het is vooraf lastig in te schatten welke schadelast dit met zich meebrengt.

Een fout die gemaakt wordt kan alleen materiële schade teweeg brengen, maar ook letselschade. Stelt u zich voor, dat uw medewerker een fiets van de ophanghaak stoot, die boven op het hoofd van uw klant terecht komt.

In een slecht geval is deze klant een  jonge veel belovende advocaat, die als gevolg van hersenletsel niet meer kan werken. De schade die zo’n iemand lijdt kan meer dan een miljoen zijn.

Hierom is de aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk altijd nodig. Hoewel het gelukkig niet vaak voorkomt, kan het zo zijn dat door een fout er enorme schade ontstaat. Een premie van rond de € 100 per jaar, is dan zonder meer de moeite waard om te betalen voor deze verzekering.

Inloopdekking

Bij een aansprakelijkheidsverzekering is het tevens van belang om te kijken naar de zogenaamde inloopdekking. Al sinds het begin van de jaren negentig hanteren verzekeraars in Nederland voor aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven het zogenaamde “claimsmade” principe. Dit houdt in dat er alleen dekking is voor claims die ontstaan en gemeld zijn binnen de looptijd van de verzekering. Dit is anders dan het “loss occurrence” principe waar alleen het ontstaansmoment van de schade binnen de verzekeringsperiode dient te liggen. Indien u uw huidige verzekering beëindigt, vervalt daarmee (behoudens een eventuele uitloopperiode) dekking voor schade, die in het verleden is ontstaan, maar die u nog niet heeft gemeld bij de verzekeraar, simpel omdat u er geen weet van heeft. Om ook deze schaden gedekt te houden, kunt u kiezen voor de inloopdekking. Daarmee zijn ook schade die voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering zijn ontstaan, maar nog niet zijn gemeld bij de oude verzekering gedekt, indien de oude verzekering deze niet meer dekt.