Aansprakelijkheid en verzekeren

Als u of uw medewerker tijdens het werk schade veroorzaakt aan mensen, onroerende goederen of andermans spullen, dan is uw bedrijf mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Dit geldt voor materiële schade, letselschade en zelfs gevolgschade. Deze aansprakelijkheid kan u veel geld kosten.

Is uw bedrijf aansprakelijk? Dan kunt u zich met onze bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering beschermen tegen dergelijke claims.

Speciaal voor u als fietsenwinkeleigenaar hebben wij een extra hoge vergoeding voor schade die u eventueel zou toebrengen aan fietsen (of andere zaken) die u voor uw klanten aan het repareren bent.

Hier vindt u de exacte voorwaarden.

Hier vindt u de verzekeringskaart, die een beknopte samenvatting van de polisvoorwaarden toont.

Meer informatie

Aansprakelijkheid is een ingewikkeld onderwerp, waar veel over is geschreven.

Het Nederlands recht kent verschillende bronnen:

 • contractuele aansprakelijkheid: deze vloeit voort uit het niet-nakomen van een overeenkomst, en volgt uit een rechtshandeling
 • aansprakelijkheid uit de wet, deze aansprakelijkheid volgt uit feitelijke handelingen en zogeheten “blote” rechtsfeiten:
  • aansprakelijkheid op grond van boek 6, titel 3 BW Onrechtmatige daad:
   • schuld- en risicoaansprakelijkheid voor eigen feitelijke handelingen: de eigenlijke onrechtmatige daad (afdeling 6.3.1. BW)
   • risico- of kwalitatieve aansprakelijkheid (afdeling 6.3.2. BW):
    • voor onrechtmatige gedragingen van andere personen (bv. werknemer, kind)
    • voor zaken, stoffen en dieren
   • productaansprakelijkheid (afdeling 6.3.3. BW)

Wilt u meer lezen kijkt u dan bijvoorbeeld op