We moeten meer fietsen!

En dat is goed nieuws voor u. De fiets moet een veel belangrijker onderdeel gaan worden van onze mobiliteit. Als het aan de 24 leden van de mobliliteitisalliantie, waaronder NS, ANWB, de Fietsersbond, Transport en Logistiek Nederland ligt,  dan moet de manier waarop we ons verplaatsen wezenlijk gaan veranderen. Dit om mobiliteit toegankelijk en betaalbaar te houden en tegelijkertijd te zorgen voor een lagere CO2-uitstoot.

De organisaties hebben hun voorstellen en zienswijzen gebundeld in een zogenoemd Deltaplan dat gisteren aan het kabinet is overhandigd. Hierin wordt onder meer gepleit voor meer investeringen in de mobiliteitsinfrastructuur en ook voor rekeningrijden.

Goed nieuws voor de fiets liefhebber en voor u als fietsenleverancier. We mogen, mochten deze plannen opvolging vinden, verwachten dat de vraag naar fietsen zal worden gestimuleerd en zal stijgen.

Qua omzet verwachtingen zit u dus goed. Wilt u ook op kosten besparen? Sluit dan nu uw verzekeringen over naar fietswinkelverzekering.nl!